Welkom

De Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius (Antonius in Beweging) zoekt een creatieve betrokken pastor die met ons in beweging wil blijven (0,4 fte).

Antonius in Beweging is een vrije, onafhankelijke katholieke geloofsgemeenschap die volop in beweging is. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat die theologisch geschoold is en zich als pastor aan onze geloofsgemeenschap wil verbinden.
De functie: De kerntaak van het pastoraatsteam is – al hoedend en voedend – het (doen) inspireren en verbinden van zowel individuele als in groepsverband samenwerkende leden van onze gemeenschap. Onze doelstelling is: ‘Verbonden zijn met elkaar en samen met andere christelijke gemeenschappen de boodschap van het Evangelie in woord en daad beleven en vieren. Dat doen we in de viering op zondag en door de week, door pastorale zorg en aandacht te bieden aan alle mensen, niemand uitgezonderd! Ook organiseren wij allerlei activiteiten rond geloof en levensbeschouwing waarin openheid en hartelijkheid centraal staan.’ Dit vraagt om een kandidaat met creativiteit, een brede interesse en flexibele inzetbaarheid.

Wij zoeken een kandidaat die:
Voor de volledige omschrijving, klikt u hier.


Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Omdat er in Buurthuis Kadans carnaval wordt gevierd is de viering op carnavals zondag 26 februari om 10.30 uur in de Protestantse Kerk!
De viering wordt muzikaal ondersteund door de Taizé groep. U bent van harte welkom.

Aswoensdag
Op woensdag 1 maart is er een Aswoensdagviering. Deze viering is om 19.00 uur eveneens in de Protestantse Kerk. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Marty van der Staak. U bent van harte welkom.

Meditatieviering
De meditatieviering komt i.v.m. Aswoensdag deze maand te vervallen. De eerst volgende meditatieviering is op woensdag 4 april.

Koffiemiddag: “Koffie met aandacht”

Elkaar ontmoeten en bijpraten onder het genot van een kopje koffie: koffie met aandacht!
Dit kan tijdens de koffiemiddag georganiseerd door de bezoekgroep. De koffiemiddag is deze maand op 21 februari van 14.00 uur tot 15.30 uur in ons ontmoetingscentrum “het Kompas”. U bent van harte welkom.

Thema-avonden “Laudato Si”

Zorg dragen voor de schepping.
Het winterprogramma met drie thema-avonden is in januari gestart. Twee thema-avonden zijn er intussen al geweest rondom het onderwerp “Zorgdragen voor de schepping”. De laatste thema-avond is op dinsdag 21 februari. Het onderwerp dat dan centraal staat is: ”De verandering bij ons zelf”, oriëntale en actie, wat kun je en doe je zelf. Gastspreker is deze avond Frodo Dekker.

De avond is in “het Kompas” en begint om 19.30 uur.
Wilt u deelnemen aan deze avond neem dan contact op met het secretariaat.


Kalender Eerste Communie 2017
Voor de volledige kalender omtrent de Eerste Communie 2017, klikt u hier.


 

 

 

 

 

 


PREEK VAN DE WEEK

Het leven is niks voor watjes, zeggen sommigen. Het is stoer om brutaal te zijn. Het is soft om iets voor een ander over te hebben. Het is stom om voor een zieke mevrouw boodschappen te doen als je 16 jaar bent. Je bent een zacht ei als je als jongen ballet leuk vindt en het is ‘not done’ met zachte woorden iemand te genezen. Daar zijn zelfs spreekwoorden voor bedacht: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En natuurlijk is dat af en toe zo. Er zijn mensen die hun hele leven bang en angstig, voorzichtig en overdreven bescheiden over straat lopen, hun werk doen en wonen… lees verder