Welkom

Antonius in beweging LOGODE AGENDA

Vieringen
Zondag 1 oktober is er om 10.30 uur is er een viering in Buurthuis Kadans. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door Conversation.

Meditatieviering
Woensdag 4 oktober is er om 19.30 uur een meditatieviering o.l.v. Eric Pluijm in “het Kompas”. U bent van harte welkom

Themamiddag ‘Vrede’
De bezoekgroep organiseert een themamiddag op woensdag 27 september van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk.

Deze middag heeft het thema “Vrede”, wat naadloos aansluit bij de Vredesweek die hier aan vooraf gaat. We leven in roerige tijden. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. Deze middag zullen we hier samen bij stilstaan en onze gedachten met elkaar uitwisselen. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

 


Antonius in Beweging geeft ‘inspiratie- en wensen bij afscheid boekje’ uit
Antonius in Beweging heeft een handig “inspiratie- en wensen bij afscheid boekje” gemaakt, waardoor u wordt uitgedaagd om even stil te staan bij die laatste fase van het leven. Een boekje om eens na te denken over uw laatste afscheid. Het is een onderwerp waar u misschien niet dagelijks bij stil staat, maar toch is het verstandig om alvast eens in alle rust na te denken over uw laatste wensen bij uw overlijden. Want alleen u weet hoe u vorm wilt geven aan uw afscheid en hoe u het graag wilt zien… lees verder 

 


PREEK VAN DE WEEK

Deze dienst waarin we samen op weg gaan staat in het teken van dankbaarheid. Waarom dit thema gekozen? Omdat Jezus erover spreekt in het evangelie? Ja. Omdat we erbij stil willen staan? Ja en wel bewust. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Dat kunnen we pas wanneer we gaan stilstaan. Daarom vieren we hier het leven, en de Levende met een hoofdletter! Om dankbaar te zijn moet je terugkijken, stilstaan in het nu en hoopvol vooruitkijken naar de toekomst. En dat doen we! Daar laten we ons niet van af brengen. Een mens heeft toch iets nodig om van te dromen?… lees verder