Welkom

DE AGENDA 

Antonius in beweging LOGO

Vieringen:

  • Zondag 30 oktober 10.30 uur viering van Allerheiligen in Buurthuis Kadans m.m.v. het Lidwinakoor.
  • Woensdag 2 november 19.00 uur viering van Allerzielen in de Protestantse kerk m.m.v. Marty v.d. Staak.
  • SchoenendoosactieDe werkgroep gezinsviering is gestart met de Schoenendoosactie van Actie4Kids. Een actie waaraan je kunt deelnemen door het vullen van een schoenendoos met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel. Actie4kids wil kinderen bemoedigen en helpen waar nood is. Dit jaar gaan de schoenendozen naar West Afrika, Oost Europa en het Midden Oosten. Alle info om deel te nemen staat in de brochure die tijdens de gezinsviering wordt uitgereikt. Natuurlijk kunt u ook een brochure ophalen in het Kompas. De gevulde schoenendozen kunt u inleveren tijdens de gezinsviering van 27 november. Doe je ook mee?
  • Zondag 30 oktober wordt er een herfstwandeling georganiseerd. Het thema van de wandeling is; “Aandacht”. De wandeling start aansluitend aan de viering vanuit het Kompas. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

…………………………………………………………………………………………………
Hierbij een mededeling over het Lidwina-koor van onze voorzitter, Peter Stijntjes, voorgelezen na de dienst van 23 oktober
Extra nieuwsbrief over het Lidwinakoor.
………………………………………………………………………………………………..

Spreuk AIB2


PREEK VAN DE WEEK
naamloos

Vandaag gaat het over een tollenaar en een farizeeër, twee hele verschillende personages, zeker in Jezus’ tijd. De tollenaars waren belastingambtenaren, niet geliefd, enerzijds omdat ze met de vijand huilden, ze waren namelijk in dienst van de Romeinse bezetters en anderzijds omdat ze zich schandalig verrijkten door teveel te vragen…. lees verder